Supervision

Supervision


Supervision henvender sig til fagprofessionelle og vedrører samarbejde og arbejdsrelaterede emner.


Supervision handler om at skabe rum for refleksion for gruppen og for den enkelte.

Et rum hvor man bliver klogere sammen, på sig selv og på hinanden.


Supervision styrker fagligheden hos den enkelte medarbejder og teamet som helhed

og er med til at skabe trivsel på arbejdspladsen.


Jeg bidrager til at få kompetencer, værdier og intentioner i fokus og er særlig optaget af god

kommunikation, forandringsprocesser og kvalitetsikring af arbejdet.


Mine metoder tager afsæt i de systemiske og narrative ideer.


Jeg tilbyder supervision i grupper eller individuelt.
"I supervisionen er Vicki nærværende og god til at få mig til at reflektere,

hvorved jeg bliver klogere på mig selv om mine arbejdsopgaver"

- Selvstændig Social Mentor"Vi kan overføre den måde vi taler om borgerne på i supervisionen, til vores fagsparring.

Det har givet flere og mere nuancerede måder at se borgerne på"

- Rådgiver, Jobcenter"Det er fedt at Vicki bruger flere forskellige metoder i supervisionen.

Jeg er vild med den narrative bevidning"

- Jobmentor, Jobcenter"Det er godt at få lyttet til hinanden og fordybe sig lidt mere i

at få foldet udfordringerne og problematikker ud"

- SOSU-assistent, Plejecenter"Rart  at supervisionen ikke kun er løsningsorienteret,

men også et rum hvor man går mere i dyden,

får flere nuancer på,  forskellighed og kompleksitet"

SOSU-assistent, Plejecenter