Proceskonsulent

Proceskonsulent


Jeg faciliterer processer vedrørende samarbejde og arbejdsrelaterede emner. Processerne omhandler kompetenceudvikling, læring og refleksion, og styrker den enkelte, teamet og fællesskabet.

Det handler om at få bragt kompetencer, intentioner og værdier i fokus.
At identificere ressourcer og udfordringer samt have øje på detaljer, der skal bringes i spil.


Jeg er særligt optaget af kommunikation, trivsel og kvalitetssikring af arbejdet.


Processen kan for eksempel omhandle:


  • planlægning og omlægning
  • forandringsprocesser
  • mødekultur
  • struktur og overblik
  • kollegial sparring
  • samarbejde
  • relationer