Supervision

Supervision


Supervision henvender sig til fagprofessionelle og vedrører samarbejde og arbejdsrelaterede emner.


Supervision handler om at skabe rum for refleksion for gruppen og for den enkelte.

Et rum hvor man bliver klogere sammen, på sig selv og på hinanden.


Supervision styrker fagligheden hos den enkelte medarbejder og teamet som helhed

og er med til at skabe trivsel på arbejdspladsen.


Jeg bidrager til at få kompetencer, værdier og intentioner i fokus og er særlig optaget af god

kommunikation, forandringsprocesser og kvalitetsikring af arbejdet.


Mine metoder tager afsæt i de systemiske og narrative ideer.


Jeg tilbyder supervision i grupper eller individuelt.


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend